לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ערעור על מדידת נכס


פרטים מזהים
למלא ללא מקף
מהות הערעור
הנתונים לחיוב ארנונה כפי שמופיעים בספרי המועצה:
הנתונים הקיימים לפי טענת המבקש:
בחר קבצים

%

עלות הבדיקה 250 ש``ח שייגבו במידה והערעור לא ימצא מוצדק.
הצהרה: הנני מאשר לגבות 250 ש"ח בגין בדיקת הערעור, ע"י צירוף הסכום לחשבון המיסים אותו אני משלם מידי חודש.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא