לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס

בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס

לפי סעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] ולפי סעיף 10 לתוספת שלישית בחוק התכנון ןהבניה, תשכ"ה-1965


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי המבקש:
1. אנו הח``מ פונים בזאת לקבל אישור לרשם המקרקעין ביחס לנכס במועצה אזורית גולן הידוע
מספר חלקה
2. התעודה המבוקשת
יש לבחור בסוג התעודה המבוקשת
3. פרטי בעל הנכס/ המוכר
פרטי הקונה
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא