לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

מכירת חמץ - רבנות בני שמעון

בס"ד ניסן תש"פ [מרץ 2020]

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום\החתומה מטה, עושה לשליח (גם ע"י מורשה בקניין על חמץ חברו) את:

הרב גבריאל קדוש

בהרשאה גמורה בשליחותי למכור את כל מיני חמץ ותערובת חמץ וחמץ הדבוק בכלים המצויים ברשותנו כגון: במחסן, במכולות, בתי אריזה, בגגונים, בארונות מטבח, או בפינה המיוחדת בתוך הבית או מחוצה לו ובכל מקום שברשותי, וגם להשכיר את כל המקומות של החמץ וכו' המונח שם  מיום י"ד בניסן תש"פ-, [8 לאפריל 2020] משעה חמישית ביום, כשהיום מתחיל בעמוד השחר, עד ליל כ"ג בניסן תש"פ, כפי כל הפרטים באר היטב בשטר החוזה שבין הרב גבריאל קדוש המוכר והשוכר והנכרי המפורט בחוזה, ואני עושה אותו שליח גמור בכל מיני יפויי כח ובהסכם גמור על כל הפרטים המפורטים בחוזה ובקנין אגב סודר ואע"פ שמן הדין שליחותי נגמרת ומתקיימת בדבור פה לחוד, אני בא ליתר תוקף על החתום או נרשמים ע"י שליח על הגליונות.                                                                                                                                                                                                                                             

הערה:

מכירת החמץ אוסרת שימוש בחמץ עד מוצאי שביעי של פסח [שעה 20:30]

ליל כב ניסן תש"פ, [15.4.2020]


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא