לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

פנייה לוועדת תחבורה בנושאים כלליים

ועדת התחבורה מתכנסת מעת לעת ודנה בכל נושאי התחבורה בעיר. 
לכל פנייה בנושא תחבורתי, ציבורי או פרטי, נא למלא את הטופס הבא. 


בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא