לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הגשת בקשה לאישור תושב מקוון לשם קבלת הנחת תושב

הזכאות להנחה במס ניתנת לתושב קבוע של אחד מן היישובים המזכים בהנחה.

שימו לב: הזכאות ניתנת לתושב אשר השלים שנה שלמה של מגורים פעילים ביישוב המזכה. עם השלמת שנת המגורים, התושב זכאי להחזר מס רטרואקטיבי בגין כל אותה שנת המס 

התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. 

ישנם 2 טפסים אשר כל תושב המגיש בקשה מחויב לצרף. שימו לב - ללא טפסים אלו בקשתך לא תטופל. 

1. צילום תעודת הזהות הכוללת צילום הספח.

2. אישור ממזכירות ביישוב בו את/ה מתגורר/ת המפרט את הנתונים הבאים: תאריך כניסת התושב ליישוב בפועל, מס' ילדים הלומדים בחינוך היישובי/מועצתי, אישור על קיומו של חשבון מים פעיל לפחות מחודש ספטמבר האחרון.

 

* במקרה שהילדים אינם מתחנכים במסגרות המועצה יש לציין זאת בטופס וכן לציין האם ניתן אישור הרשות לכך. 

* שימו לב שחלק מהשדות בטופס הינם שדות חובה המשמעות היא שלא    ניתן יהיה להתקדם ללא מילוי מלא של שדות אלו. לקבלת האישור באמצעות המייל אנא וודאו מילוי שדה זה. 

לתשומת לבך: לאור פסיקת בית המשפט, נישום המנהל "מרכז חיים כפול" איננו זכאי להקלה במס המיועדת לתושב יישוב מזכה.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי המבקש/ת
כתובת מגורים עיקרית
מספרים בלבד
מספרים בלבד
כתובת מקום העבודה
מספרים בלבד
מספרים בלבד
שלב 1 מתוך 6
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא