לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר יועצים מתכננים ומנהלי פרוייקטים 2020

אנו מבקשים להיכלל במאגר היועצים מתכננים ומנהלי פרוייקטים שלכם בתחומים המפורטים במסמך זה להלן, והכל בהתאם לנוהל חוזר מנכ"ל 8/2016 מיום 22.11.2016 לביצוע הליכים תחרותיים לקבלת שירותים בפטור ממכרז בתחומים אלו.


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי המבקש
כתובת
דרכי התקשרות
יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים
יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים
יש להקיש ספרות בלבד ללא רווחים / מקפים
שלב 1 מתוך 7
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא