לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

פנייה כללית לאגף הגבייה-ארנונה

פנייה כללית 


מצוין בטופס הארנונה
מצוין בטופס הארנונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא