לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה לקבלת מידע- לפי חוק חופש המידע התשנ"ח 1998

א. בטופס זה תוכלו לפנות לעירייה בכל נושא שבמסגרת פעילותה, מלאו את הפרטים בטופס ונשמח לעמוד לשירותכם.

ב. אגרת בקשה אגרת בקשה על סך 20 ש"ח תשלח בהתאם למהות הבקשה.

ג. התחייבות הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150( ₪ כולל אגרת הבקשה(. במידה ועלות הטיפול בבקשה תעלה על הסכום הנקוב- על המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטיפול.


פרטי הפונה
יצירת קשר
פרטי הפניה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא